Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva OP TAK – Technologie pro MAS Vladař Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)
Aktuality:

Vyhlašujeme 1. výzvu OP TAK – Technologie pro MAS Vladař

MAS Vladař o.p.s. vyhlašuje 1. výzvu OP TAK – Technologie pro MAS Vladař. Datum zahájení příjmu projektových záměrů: 8. 5. 2024, datum ukončení příjmu projektových záměrů: 12. 6. 2024. Alokace výzvy 5.010.000Kč, dotace 50%, max. 1.000.000Kč.
Podporovány budou aktivity investice do: a) Robotizace, automatizace, digitalizace, b) E-shop, cloudové služby, c) Komunikační a identifikační infrastruktura, výpočetní technika


Stránka výzvy: https://www.vladar.cz/1-vyzva-op-tak-technologie-pro-mas-vladar-vypis-text-215.html

Článek vyšel : 24.4.2024