Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Harmonogram výzev MAS Vladař IROP 2024 - AKTUALIZACE

Proběhla aktualizace harmonogramu výzev operačního programu IROP MAS Vladař pro rok 2024.

Vážení.

Dne 3. 1. 2024 proběhlo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byla schválená aktualizace harmonogramu výzev v operačním programu IROP na rok 2024. Tato změna se týká těchto bodů:

 • přidáním výzvy v opatření IROP 3 Vzdělávání, podporované aktivity pro MŠ a dětské skupiny
 • zrušení číslování výzev, které jsou součástí plánovaného harmonogramu výzev, číslo výzvy bude vždy přiřazeno k aktuální výzvě, která bude již součástí vydaného a platného avíza o výzvě MAS
 • posunutí termínu u výzev / vyhlášení / otevření a uzavření příjmu pro projektové záměry (veškeré změny jsou vyznačeny podbarvením textace)

 

Co bude nyní dále následovat?

 • vyhlášení avíz k výzvě v opatření IROP 3 a IROP 4
 • následné zpřístupnění podmínek těchto výzev
 • spuštění příjmu projektových záměrů pro 5. výzvu IROP 3 Vzdělávání a 6. výzvu IROP 4 Hasiči
 • žadatelé mohou zahájit potřebné přípravy svých projektových záměrů a žádostí o podporu
 • domluvit si potřebné konzultace nejen na aktuální výzvy, ale i na ostatní opatření IROP MAS Vladař
 • zahájení příprav ze strany žadatelů vypracováním potřebných dokumentů, cenových marketingů případně veřejných zakázek
 • nezapomenout na to, že MAS přebírá pravidla z "nadvýzev" ŘO IROP, takže se můžete podívat do pravidel pro žadatele a příjemce (způsobilé výdaje, podporované aktivity, povinné přílohy, systém a kroky hodnocení)
 • Po vyhlášení a otevření výzvy MAS se bude vždy konat seminář pro žadatele. Včas bude opět zveřejněno na našem webu a také zasláno jako informace v území.

 

Kontaktní osoba:

 • manažer operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz
 • mobil 731 416 889

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 10.1.2024