Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

UKONČENO věcné hodnocení žádostí - výzva č. 5. MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů

Dne 23. 8. 2018 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu doporučených žádostí / projektů k financování v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1).

V seznamu projektů doporučených k financování naleznete projekty, které byly v rámci věcného hodnocení úspěšně vyhodnoceny a získali odpovídající počet bodů a jsou tak doporučeny k dalšímu kroku hodnocení, kdy se bude jednat za MAS Vladař o zahájení 3. administrativní kroku, tedy schválení seznamů projektů, které budou doporučeny nebo nedoporučeny k financování a dále schválení seznamů náhradních projektů, celková délka hodnocení je 20 PD (lhůta začíná běžet následující den od ukončení věcného hodnocení).

Zápis z hodnotícího jednání Výběrové komise naleznete v přílohách u textace výzvy, zde: 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)

Více se o průběhu věcného hodnocení a výběru projektů dozvíte ve směrnicI č. 01 "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení střetu zájmů / Operační program IROP", "kapitola č. 5. Hodnocení a výběr projektů".

 

V případě Vašich dotazů či dalších informací, kontakujte projektového manažera IROP: p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz nebo na telefonním čísle: 724 168 451

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 31.8.2018