Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 8. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Věcné hodnocení žádostí v 8. výzvě MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Ve čtvrtek 17.08. proběhlo jednání výběrové komise a hodnocení projektů v 8. Výzvě MAS Vladař v rámci programového rámce PRV. Přes administrativní kontrolu dále prošlo 28 z 29 podaných žádostí.

Výsledky hodnocení projektů:

Registrační číslo Název projektu Místo realizace Dotace Hodnocení
2023-071-008-009-309 Rekonstrukce společenské místnosti MěÚ Kryry Kryry 398816 62
2023-071-008-009-310 Vybavení a obnova Kulturního domu Libočany Libočany 399664 70
2023-071-008-009-311 Vybavení kulturního domu ve Štichovicích Štichovice 398800 75
2023-071-008-009-312 Úprava veřejného prostranství Stachov Blšany 399784 56
2023-071-008-009-314 Vybavení pro kulturní a spolkovou činnost Libědice 389518 75
2023-071-008-009-315 Vybavení pro pořádání akcí pro veřejnost Veliká Ves 70906 75
2023-071-008-009-316 Vybavení kulturního domu "Sokolovna" Lenešice Lenešice 391168 66
2023-071-008-009-317 Zázemí mateřské školy Vilémov 257420 60
2023-071-008-009-318 Modernizace společenského prostoru obce Očihov Očihov 533368 70
2023-071-008-009-320 Mobilní zařízení pro kulturní a spolkové akce pro veřejnost

Pětipsy

106881 75
2023-071-008-009-321 Vybavení společenských prostor Města Podbořany Podbořany 399977 55
2023-071-008-009-323 Restaurování erbu na kapli Panny Marie Pomocné Radonice 160000 71
2023-071-008-009-324 Zařízení a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost pro veřejnost Nepomyšl 294463 75
2023-071-008-009-325 Zázemí pro kulturní a spolkovou činnost Pětipsy 396533 80
2023-071-008-009-326 Multifunkční sál pro komunitní setkávání Deštnice 398816 75
2023-071-008-009-327 Hygienické zařízení v ZŠ Krásný Dvůr 396880 75
2023-071-008-009-328 Revitalizace památníku ve Vidhosticích Vroutek 399996 66
2023-071-008-009-329 Andělská Hora - mobiliář na kostelní návsi Andělská Hora 301520 65
2023-071-008-009-330 Podpora činnosti Vodní záchranné služby

Chbany

242000 70
2023-071-008-009-331 Vybavení pro kulturní a spolkovou činnost LEKAF z.s. Kryry 369776 62
2023-071-008-009-332 Rekonstrukce zázemí spolku Chbany 319924 75
2023-071-008-009-333 Obnova střechy věže kostela sv. Michaela Archanděla v Bitozevsi Bitozeves 799999 65
2023-071-008-009-334

Obnova spodní části fasády severní strany věže a schodiště

kostela sv. Martina v Liběšicích u Žatce

Liběšice

621366 65
2023-071-008-009-335

Velká Černoc - kostel sv. Václava - Obnova fasády severní strany

lodi kostela

Velká Černoc 799999 65
2023-071-008-009-336 Obnova střechy kostela sv. Michaela v Blšanech - II. etapa Blšany 1239957 51
2023-071-008-009-337 Obnova střechy kostela sv. Jana Křtitele ve Vroutku - VI. etapa Vroutek 696089 61
2023-071-008-009-339 Oprava schodů u Mariánského sloupu v Radonicích Radonice 176000 71
2023-071-008-009-340 Vybavení kulturního centra s projekční technikou při ZŠ a MŠ Radonice

Radonice

338800 66
Článek vyšel : 22.8.2023