Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhlášení výzvy IROP 4 aktivita SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Vyhlášení výzvy MAS Vladař - Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (IROP4)

MAS Vladař připravuje vyhlášení další výzvy v rámci fiše IROP 4, která byla nově zařazena po aktualizaci harmonogramu výzev pro období 2017 - 2018, který bude co nejdříve vložen také na webové stránky MAS Vladař. Výzva bude v součinnosti s již ukončenou výzvou:

"2.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání I. (IROP4)"

a bude opět cílena a směřována na podporované aktivity dle schválené strategie SCLLD MAS Vladař:

  1. Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků – podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, jedná se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí, vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost
  2. Bude podporován nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání, podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání

Termín vyhlášení výzvy a další potřebné informace se dozvíte v nejbližších dnech formou AVÍZA výzvy na našich webových stránkách v sekci " Avízo výzev MAS Vladař (výzvy, které se budou vyhlašovat)".

 

kontaktní osoba: p. Nipauerová Andrea, tel.: 724 168 451, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 8.3.2018