Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1) Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhlašujeme 5. výzvu z IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (IROP1)

5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)

Od 29.3.2018, od 10:00 hodin je v systému ISKP k dispozici žádost v rámci 5. výzvy MAS Vladař v operačním programu IROP, která je zaměřena pouze na aktivitu: Bezpečnost dopravy

Více informací naleznete na stránce výzvy: 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)

Galerie :

Článek vyšel : 4.4.2018