Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Výzva Ministerstva pro místní rozvoj - /Ukrajina - rozšíření ubytovacích kapacit/

Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo program Ukrajina, který umožní financování oprav či menších rekonstrukcí obecních a krajských objektů. Mezi oprávněné žadatele o dotaci jsou nově zahrnuty i nestátní neziskové organizace a církve a náboženské společnosti, které mohou výrazně rozšířit nabídku ubytování. Zároveň došlo ke zvýšení dotace na jednu osobu ze 120 tisíc Kč na 150 tisíc Kč.

O dotaci lze žádat až do 31. srpna 2022 a poslední možný termín pro předložení dokladů k čerpání dotace je 31. prosinec 2022. Náklady je možné uplatňovat zpětně, a to od dne, kdy Ruská federace napadla Ukrajinu. Nejzazší termín ukončení realizace akce je 28. února 2023.

Cílem je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny. Nouzové ubytování je cílové skupině poskytováno bezplatně, není-li dále stanoveno jinak.

Rozšíření ubytovací kapacity lze provést prostřednictvím:
1) bytů, které jsou kolaudovány jako byty podle stavebního zákona, ale jsou aktuálně neobyvatelné,
2) nebytových prostorů, které budou upraveny na byty nebo ubytovací jednotky.
 
Program se nevztahuje na podporu rozšíření kapacit dočasného nouzového přístřeší ve smyslu usnesení vlády č. 207.

Stručně o programu Ukrajina

Výše dotace: 

  • max.150 tis. Kč na osobu dle standardizované kapacity na opravu a vznik obecních či krajských bytů
  • max. 40 tis. Kč na osobu dle standardizované kapacity na opravu a vznik obecních či krajských bytů 

Platnost výzvy: 14. dubna 2022 – 31. srpna 2022
Příjem žádostí: 20. dubna 2022, 12h – 31. srpna 2022, 12h.
Kontakt pro dotazy: ubytovaniua@mmr.czinfo@mmr.cz nebo volejte na infolinku  +420 224 861 282 / +420 224 861 138

 
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
 
 

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 1.7.2022