Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Podpora mládeže na území MAS Vladař Výzva - Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2022
Aktuality:

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ ve výzvě Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2022

Proběhlo hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcné hodnocení žádosti přijatých ve výzvě MAS Vladař "Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2022"

Žádosti přijaté ve výzvě Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2022 prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti. Podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti splnilo všech 6 přijatých žádostí.

V úterý 17. května proběhlo věcné hodnocení přijatých žádostí, které provedla Výběrová komise. Výběrová komise jednotlivé žádosti obodovala a seřadila je na základě obdržených bodů. V případě obdržení stejného počtu bodů, rozodoval o pořadí čas podání žádosti.

Výběrová komise ohodnotila přijaté žádosti následovně:

Pořadové číslo Registrační číslo projektu Žadatel Obec Projekt Požadovaná dotace Věcné hodnocení (body) Splnil/nesplnil podmínky VH
1. ML/2022/1/1 Vít Bláha Libědice Místa pro odpočinek 10 000,00 Kč 100 Splnil podmínky VH
2. ML/2022/1/2 Tadeáš Tyršer Libědice Informační stojany 10 000,00 Kč 100 Splnil podmínky VH
3. ML/2022/1/3 Daniel Červený Nepomyšl Florbal ve vesnici 9 960,00 Kč 100 Splnil podmínky VH
4. ML/2022/1/4 Lucie Danková Siřem Hezčí Siřem 10 000,00 Kč 100 Splnil podmínky VH
5. ML/2022/1/5 Eliška Havranová Vidovle Zpevnění cesty 10 000,00 Kč 100 Splnil podmínky VH
6. ML/2022/1/6 Bc. Jan Lukáš Očihov Jedlé kaštany v Očihově 9 191,00 Kč 100 Splnil podmínky VH
7. DOTACE CELKEM 59 151,00 Kč    

 

Dalším krokem bude výběr projektů k podpoře, který provede Rozhodovací komise.

Článek vyšel : 18.5.2022