Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. / Projekty /

MAP ORP Kadaň

logo OPVVV

Projekt OP VVV reg. č.  C CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000678

Název: MAP ORP Kadaň

Datum začátku realizace: 1.6.2016

Projekt má samostatný web: www.vzdelavani-kadansko.cz

Aktuality k tématu MAP ORP Kadaň:

© MAS Vladař 2016