Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. / Projekty /

Podpora činnosti MAS Vladař na území Karlovarského kraje 2023

Logo Karlovarského kraje

 

Požadovaná částka dotace v Kč: 800 000
Celkové výdaje projektu v Kč (dotace, vlastní i cizí zdroje) 1 000 000

Účel dotace:
Podpora činnosti manažera MAS pro KV kraj v roce 2023. Poskytování služeb pověřence GDPR. Dále grantový program na podporu komunitního života na venkově.

Specifikace účelu dotace
Dotace bude použita výhradně na úhradu mzdových nákladů manažera (hrubá mzda zaměstnance včetně zákonných náhrad a zdravotního a sociálního pojištění placeného zam.) a grantový program MAS pro podporu komunitního života na venkově území KV kraje

    © MAS Vladař 2016