Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař / GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE /

Podpora komunitního života na venkově 2024 PK

MAS Vladař vyhlašuje za podpory Plzeňského kraje výzvu "Podpora komunitního života na venkově 2024 PK"

Podporovaná témata:

  • veřejně prospěšné komunitní projekty zaměřené na kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity dětí, mládeže a dospělých ve prospěch obyvatel obcí na území MAS Vladař v Plzeňském kraji

Termín vyhlášení výzvy: 22. 4. 2024 12:00

Termín příjmu žádostí: od 29. 4. 2024 12:00 do 10. 6. 2024 16:00

Výše podpory: max. 80% celkových způsobilých výdajů

Spoluúčast: min. 20% celkových způsobilých výdajů

Maximální výše podpory:  40.000 Kč

Minimální výše podpory: 5.000 Kč

Celková finanční alokace výzvy: 80.000 Kč

Kontaktní osoba pro výzvu:

    © MAS Vladař 2016