Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Školení žadatelů k 7. výzvě IROP 2 (Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof)

8. 4. 2019 od 10.30 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele z výzvy č. 7. IROP 2 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.

7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)

MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášené výzvě, pro aktivitu "Technika pro integrovaný záchranný systém", k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „IROP“

Termín konání: 08. 04. 2019
Místo konání: Masarykovo náměstí 22, Podbořany - kancelář MAS Vladař v 1. patře budovy (vchod v průjezdu po pravé straně)
Čas zahájení, ukončení: 10.30 – 13.15 hodin

Program semináře:

 • 10:30 – 10:40 Prezence
 • 10:40 – 11:30 Podání žádsoti v ISKP14+
 • 11:30 - 11:45  Přestávka - občertsvení
 • 11:45 – 13:00  Zahájení semináře - představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“, oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny, a další potřebné údaje)
 • 13:00 - 13:15  Závěr, diskuse, ukončení semináře

V průběhu semináře bude zajištěno drobné občerstvení.

Potvrzení účasti: Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 3. 4. 2019, na e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

 

V případě, že se do uvedeného termínu nepřihlásí žádný zájemce, seminář bude zrušen.

 

Kdo si může v této výzvě podat žádost a kdo by měl využít možnosti zúčastnit se chystaného semináře?

Oprávnění žadatelé: (výběr žadatelů dle území MAS Vladař z dokumnetu "Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - 69. výzva IROP / CLLD")

 • hasičské záchranné sbory (dále jen „HZS“) krajů
 • Záchranný útvar HZS ČR
 • obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) kategorie II a III podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • krajská ředitelství Policie ČR,
 • kraje (kromě hl. města Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů,
 • státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Aktivita výzvy MAS Vladař:

Technika pro integrovaný záchranný systém

Lze podpořit pouze vybraná a vymezená území v MAS Vladař, které stanovují pravidla IROP pro programové období 2014 – 2020 dle Seznamu obcí s rozšířenou působností (ORP), jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek, kdy se jedná o tyto ORP v území MAS Vladař:

                                       sněhové srážky, masivní námrazy                   orkány a větrné smrště             sucho               havárie nebezpečných látek

 1. Karlovy Vary                             ANO                                                         ANO                                 ANO                               ANO
 2. Kadaň                                        ANO                                                         ANO                                 ANO                               ne
 3. Žatec                                          ne                                                             ne                                    ANO                               ANO

 

Stanice pro integrovaného záchranného systému

V rámci podporovaných aktivit, které jsou zacílené na stavby a stavební úpravy „zodolnění“ stanic HZS ČR, dle přílohy č. 9._Zajištení odolnosti a vybavenosti IZS – PČR, HZS ČR a dle tabulky v ní uvedené na str. 38 / příloha č. 2, vyplývá, že pokud „žadatel / JSDH / obec“ příslušného ORP, není na tomto seznamu uveden, není možné, aby si podal žádost o podporu u této aktivity Stanice IZS, které se týkají způsobilých výdajů hlavní aktivity „STAVBA“.

!!! Což znamená, že novou HZS lze vystavět pouze v Karlovarském kraji, a to v Ostrově a úpravu stávající lze provést v Chebu. Nezáleží tedy na žadateli, ale na umístnění stavby !!!

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 22.3.2019