Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024 Program rozvoje Ústeckého kraje
Aktuality:

Informace ze semináře pro žadatele ve výzvě Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024

Dne 14. května se konal seminář pro žadatele a příjemce ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024"

Seminář představil žadatelům výše uvedenou výzvu. Žadatelé byli seznámeni s cílem, podmínkami výzvy a způsobem podání žádosti o podporu. 
Prezentaci ze semináře naleznete v příloze článku.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 14.5.2024