Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař / Podporované aktivity skrz CLLD v OP 2014-2020 / Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ / Harmonogram výzev ARCHIV 2019 /

Harmonogram výzev 2019_1

Ke stažení:

Stáhnout vše

VERZE 1 - Harmonogram výzev platný pro období od 1. 1. 2019 do 15. 04. 2019.

Případná změna nebo aktualizace harmonogramu bude vždy označena platným číslem verze a vymezením platného období, tedy příslušným datem.

 

kontaktní osoba: manažer operačního programu IROP, p. Nipauerová Andrea

    © MAS Vladař 2016