Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 5. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - II.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

UKONČEN PŘÍJEM projektových záměrů - výzva č. 5. MAS Vladař

Dne 1.5.2024 v 00:00 hodin byl ukončen příjem projektových záměrů do výzvy MAS Vladař - 5. výzva MAS Vladař - IROP 3 Vzdělávání - II.

Do 5. výzvy MAS Vladař nebyl ze strany žadatelů zaregistrován žádný projektový záměr. MAS Vladař bude nyní řešit možnost "otevření  / opakované vyhlášení" 5. výzvy. O tomto kroku budeme opět informovat prostřednictvím našich webových stránek MAS Vladař.

Galerie :

Článek vyšel : 3.5.2024