Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ukončen proces hodnocení FNaP 7. výzva IROP Mas Vladař

Dne 24. 6. 2019 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 7. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, celého území MAS Vladař.

Dne 2. 7. 2019 se koná hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař (vedoucí pracovník SCLLD a manažer operačního programu IROP) k 7. výzvě MAS Vladař, kde budou předány uvedené žádsoti o podporu, které úspěšně splnily podmínky formálního hodnocení a přijatelnosti projektů, dále jen "FNaP".

Aby ze strany MAS Vladař byl urychlen administrativní proces zahájení dalšího kroku hodnocení podaných žádostí o podporu do 7. výzvy MAS Vladař, byla žadatelům předána informace o možnosti vzdání se práva podat přezkum proti kroku hodnocení "FNaP". Jelikož všichni žadatelé 7. výzvy / IROP 2 využili tuto možnost, může se již konat pracovní jednání Výběrové komise MAS Vladař, dle výše uvedeného data, kde bude ze strany MAS Vladař předána kompletní dokumentace předsedovi Výběrové komise MAS, a tím budou žádosti o podporu zařazeny do dalšího procesu hodnocení - věcné hodnocení projektů. Zároveň budou přiřazeni hodnotitelé na jednotlivé projekty / žádosti o podporu k vypracování hodnotících posudků.

Seznam předaných žádostí o podporu 7. výzvy MAS IROP 2, které splnily podmínky "FNaP":

  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011675 - Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Žlutice - Město Žlutice
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011676 - Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Toužim - Město Toužim

Galerie :

Článek vyšel : 27.6.2019