Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Podpora mládeže na území MAS Vladař Výzva - Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2022
Aktuality:

VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování ve výzvě Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2022

Ve čtvrtek 2. června proběhlo v prostorách kanceláře MAS Vladař jednání Rozhodovací komise, která zde vybrala projekty doporučené k financování ve výzvě Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2022.


Do této výzvy jsme přijali celkem šest žádostí o podporu. Rozhodovací komisi byly představeny jednotlivé žádosti a výsledky jejich věcného hodnocení. Všechny žádosti splnily podmínky věcného hodnocení. Jelikož alokace výzvy byla dostačující, doporučila Rozhodovací komise k financování všech šest projektů.

Pořadové číslo Registrační číslo projektu Žadatel Projekt  Požadovaná dotace  Projekt k podpoře doporučen/nedoporučen
k financování
1. ML/2022/1/1 Vít Bláha Místa pro odpočinek 10 000,00 Kč Doporučeno k financování
2. ML/2022/1/2 Tadeáš Tyršer Informační stojany 10 000,00 Kč Doporučeno k financování
3. ML/2022/1/3 Daniel Červený Florbal ve vesnici 9 960,00 Kč Doporučeno k financování
4. ML/2022/1/4 Lucie Danková Hezčí Siřem 10 000,00 Kč Doporučeno k financování
5. ML/2022/1/5 Eliška Havranová Zpevnění cesty 10 000,00 Kč Doporučeno k financování
6. ML/2022/1/6 Bc. Jan Lukáš Jedlé kaštany v Očihově 9 191,00 Kč Doporučeno k financování
DOTACE CELKEM 59 151,00 Kč  

Další instrukce obdrží příjemci dotace v následujícím týdnu. 

Článek vyšel : 2.6.2022