Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Aktualizace přílohy č. 3 u výzvy ŠablonyVážení žadatelé/příjemci řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 31. 10. aktualizovanou verzi přílohy č. 3 – Přehled šablon a jejich věcný výklad, verze č. 4. Přehled všech změn je uveden v následujícím souboru Změny výzvy - šablony souhrn. Doporučujeme se s dokumentem seznámit. Další informace naznete na stránkách výzvy. http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Článek vyšel : 1.11.2016