Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace sídelní zeleně 2. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace ÚSES Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Aktuality:

Aktualizace výzev OPŽP MAS Vladař - prodloužení příjmu žádostí do 30.9.2019

MAS Vladař prodlužuje termín pro podání žádostí o podporu ve výzvě 1. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace sídelní zeleně a 2. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace ÚSES do 30.9.2019 (bylo do 17.6.2019).

Více informací na podstránce programového rámce OPŽP MAS Vladař - http://www.vladar.cz/operacni-program-zivotni-prostredi-opzp-vypis-text-56.html

detaily výzev:

Článek vyšel : 17.6.2019