Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Avízo: 5.výzva MAS Vladař-IROP 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Avízo 5. výzvy MAS Vladař z operačního programu IROP

MAS Vladař bude v březnu 2018 vyhlašovat 5. výzvu IROP. Celkem bude možné podpořit v této výzvě projekty částkou 10,0 milionů Kč.

Popis opatření v rámci fiše IROP1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy:

Hustota dopravní sítě v některých částech území MAS Vladař je nedostatečná, a zároveň bohužel neodpovídá ani rozvojovým potřebám území. Velmi často se jedná o chybějící či nezrekonstruované chodníky, což má za následek nedostatečné řešení bezpečnosti hlavně pro chodce, někde zas neodpovídá kapacita komunikace reálnému tranzitu se všemi vedlejšími negativními důsledky. Nyní máte možnost ve spolupráci s MAS Vladař tyto situace vyřešit v rámci financování potřebných aktivit z evropských fondů, kdy opatření jsou cíleny na zvyšování bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, které na zdejších komunikacích chybí nebo neodpovídají dopravním předpisům.

Bližší informace naleznete zde: http://www.vladar.cz/avizo-5-vyzva-mas-vladar-irop-vypis-text-39.html

Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Vladař, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, josef.rysavy@vladar.cz, 608025123
Andrea Nipauerová, manažer IROP, andrea.nipauerova@vladar.cz, tel.: 724168451

Galerie :

Článek vyšel : 1.2.2018