Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Avízo výzvy Šablony MŠ a ZŠ I

MŠMT zveřejnilo avíza výzev Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Upozorňujeme školy na povinnost zvolit minimálně jednu šablonu na základě vyhodnocen dotazníku, který ředitel zařízení vyplňoval v prosinci minulého roku. Citujeme z avíza: "Škola si volí minimálně jednu šablonu z oblasti, která bude vyhodnocena jako nejslabší vzhledem k celorepublikovému průměru. Vzhledem k tomu, že dotazník byl koncipován šířeji pro programové období, je možné, že škola nenalezne odpovídající šablonu (např. oblast digitálních technologií v případě mateřské školy), pak bude volit ze šablon zaměřených na druhou nejslaběji vyhodnocenou oblast, pro kterou jsou k dispozici šablony. Volba minimálně jedné šablony dle uvedeného bude předmětem kontroly přijatelnosti projektu. Pokud škola tuto šablonu nezvolí, bude žádost vyřazena." Veškeré další podrobnosti naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-podpora-skol-formou-projektu-zjednoduseneho

Článek vyšel : 10.5.2016