Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Březnový newsletter OP VVV 2018

Šablony I - nejčastější chyby v ZoR, Šablony II - výzva vyhlášena!

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, v rámci metodické a administrativní podpory, kterou Vám poskytujeme zasílám  březnový newsletter OP VVV.
Šablony I - nejčastější chyby v ZoR
 
MŠMT zveřejnilo velmi očekávané výsledky analýzy častých chyb prvních 700 monitorovacích zpráv. Pouze 40 % zpráv bylo bez chyby. Nejčastější chyby nastávají:
  • u šablon personální podpory neuváděny v pracovněprávních dokumentech názvy a registrační čísla projektů,
  • k uzavřeným pracovním smlouvám (příp. DPČ/DPP) nedokládány náplně práce,
  • nedokládány reporty o činnosti zaměstnanců,
  • nedokládána čestná prohlášení o integraci alespoň tří dětí s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory nebo se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • u šablony Chůva nedokládány skeny rozhodnutí o přijetí dvou dvouletých dětí,
  • u šablon extrakurikulárních rozvojových aktivit chybně vyplňovány třídní knihy čtenářských klubů, klubů zábavné logiky a deskových her i doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, především neuváděny v plném formátu data a časy jednotlivých schůzek.
Více informací zde.
 
Šablony II - výzva vyhlášena!

MŠMT vyhlásilo 28. února výzvu č. 02_18_063 pro mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby.
 

V příloze emailu Vám k výzvě posílám informační leták.

O výzvě vyšly informace v reportáži ČT nebo na Novinky.cz

Výzva má svůj web, kde naleznete všechny informace a přílohy zde.

Šablony: stávající + nové: podpora polytechnického vzdělávání, využití ICT, zapojení odborníka do výuky/vzdělávání, kariérový poradce, projektový den ve škole - mimo školu, komunitně osvětová setkávání, nové zaměření klubů (komunikace v cizím jazyce, badatelský klub, klub občanského vzdělávání)

S Šablonami II. žadatelům rádi pomůžeme stejně tak, jako tomu bylo v minulém období. Neváhejte se na mě obrátit. 
 

Dále chystáme seminář na téma - jak žádat ve výzvě Šablony II.

Galerie :

Článek vyšel : 20.3.2018