Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2014+
Aktuality:

Byla schválena evaluační zpráva plnění strategie MAS Vladař 2014+

Dnes byla ze strany ŘO schválena MAS Vladař Evaluační zpráva pro mid-term evaluaci SCLLD MAS Vladař.

Evaluační zpráva popisuje dosažené výsledky, popis procesů, zjištění a následná opatření pro lepší implementaci SCLLD v zbývajícím čase.

Př. navhovaných opatření - zařazení nového opatření na podporu investic v oblasti Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech skrze Program rozvoje venkova.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 3.12.2019