Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Červnový newsletter OP VVV 2017

Výzva o 700 mKč na další rozvoj škol, Dotace MMR na sportovní infrastrukturu u škol, Zpravodaj programu OP VVV - Novvvinky, Harmonogram výzev OP VVV roku 2017

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, v rámci metodické a administrativní podpory, kterou Vám poskytujeme, zveřejňujeme červnový newsletter k OP VVV a mimořádně rozšířený o info dotace na školní sportoviště z MMR.

 

Výzva o 700 mKč na další rozvoj škol

Výzvy podporuje školy v zavádění hodnocení, které poskytne informace o učení žáků využitelné k úpravám ve výuce. Mezi další podporované aktivity patří vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky odborného cizího jazyka a další.

Seminář k výzvě proběhne 18.7. v Praze. Leták výzvy v příloze.

Info: www.msmt.cz/na-rozvoj-skol-je-pripraveno-dalsich-700-milionu

Web výzvy: www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/budovani-kapacit

Seminář k výzvě: www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminar-pro-zadatele

 

Dotace MMR na sportovní infrastrukturu u škol
Ministerstvo pro místní rozvoj právě zveřejnilo avízo dotace na podporu rekonstrucí a výstavbu školních hřišť či tělocvičen. Dotace činí 70% a je určena pro obce do 3 tisíc obyvatel. Termín podávání žádostí je od 19. června do 18. srpna.

Více info: www.mmr.cz/Nova-i-modernizovana-hriste-a-telocvicny-MMR-je-podpori-100-miliony

 

Zpravodaj programu OP VVV - Novvvinky

dnes vyšel nový zpravodaj, který přináší zkušenosti z tzv. MAPů či rozhovor s prezidentkou asociace ředitelů ZŠ.  Zpravodaj je dostupný v příloze.
 

Harmonogram výzev OP VVV roku 2017

V roce 2017 se chystají celkem 3 výzvy, které mohou být zajímavé pro základní a mateřské školy na našem území. Zatím byla vyhlášena výzva na Budování kapacit, ale přesto budeme zjišťovat další informace. Jedná se o:

Podpora zájmového vzdělávání - projekty zjednodušeného vykazování - podpořeno bude další vzdělávání a personální podpora pedagogických pracovníků ve školních družinách a klubech či střediscích volného času. Zveřejnění avíza se očekává v říjnu.

Implementace Místních akčních plánů I - budou podpořeny konkrétní naplánované aktivity v MAPu daného území. Zveřejnění avíza se očekává v prosinci. Vyzýváme proto školy o aktivní účast v MAPech. Můžete poté své aktivity realizovat skrze tuto výzvu.

Opakujeme

MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, jejíž znění je uveřejněno na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1

Žádosti o podporu je možné podávat do 30. 6. 2017, a to pouze prostřednictvím informačního systému IS KP 14+: www.mseu.mssf.cz

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 23.6.2017