Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Červnový newsletter OP VVV 2022

Dobrý den,

v rámci metodické a administrativní podpory, kterou Vám bezplatně poskytujeme, posílám červnový newsletter.


Prezentace k Šablonám OP JAK

V prezentacích jsou přehledným způsobem řazeny základní informace k výzvě, informace k šablonám, indikátorům a k žádostem o podporu. Více informací je zde.

 

Poslední číslo Novvvinek

Závěrečné číslo zpravodaje se nese v duchu rekapitulace i příprav na další programové období. Přinášíme například rozhovor s ministrem MŠMT či rektorkou Univerzity Karlovy, naleznete zde informace k předsednictví ČR v Radě EU, ohlédnutí za implementací OP VVV, rozhovory s projekty či ředitelem jedné příkladné školy. V závěrečné části se věnujeme aktuálním informacím o Operačním programu Jan Amos Komenský. Časopis si můžete prohlédnout zde.

 

Dotaz měsíce

MŠMT vybírá každý měsíc nejčastější dotazy. Nyní na téma:

Byl nám zaslán email, abychom si zkontrolovali plnění indikátoru 5 25 10. Jakým způsobem máme kontrolu provést?

Odpověď je zde.


 

Článek vyšel : 28.6.2022