Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Dubnový newsletter OP VVV 2017

Přílohy monitorovacích zpráv, Harmonogram výzev OP VVV roku 2017, Šablony a společné vzdělávání, Zpravodaj programu OP VVV, Konzultační linka MŠMT k Šablonám

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, v rámci metodické a administrativní podpory, kterou MAS Vladař poskytuje školám v územní působnosti MAS, zveřejňujeme dubnový newsletter k  „šablonám“.

 

Přílohy monitorovacích zpráv

Často se na nás obracíte, jak vypadají dokladované výstupy. Většinu z nich, kromě výkazů práce, můžete stáhnout na tomto odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy

 

Harmonogram výzev OP VVV roku 2017

V roce 2017 se chystají celkem 3 výzvy, které mohou být zajímavé pro základní a mateřské školy na našem území. Zatím nebyla zveřejněna avíza, ale přesto budeme zjišťovat další informace. Jedná se o:

  • Budování kapacit pro rozvoj škol II - podpořeno bude vzdělávání ředitelů, propojování formálního a neformálního vzdělávání, podpora učitelů cizího jazyka aj. Zveřejnění avíza se očekává v květnu.
  • Podpora zájmového vzdělávání - projekty zjednodušeného vykazování - podpořeno bude další vzdělávání a personální podpora pedagogických pracovníků ve školních družinách a klubech či střediscích volného času. Zveřejnění avíza se očekává v říjnu.
  • Implementace Místních akčních plánů I - budou podpořeny konkrétní naplánované aktivity v MAPu daného území. Zveřejnění avíza se očekává v prosinci. Vyzýváme proto školy o aktivní účast v MAPech. Můžete poté své aktivity realizovat skrze tuto výzvu.

 

Šablony a společné vzdělávání

Co podpoří šablony v rámci společného vzdělávání? To a další informace naleznete v časopise Informatorium, který naleznete níže příložen.

 

Zpravodaj programu OP VVV

dnes vyšel zcela nový zpravodaj, který informuje mj. o vyhlášených výzvách OPVVV, přináší rozhovor na téma propojení teorie s praxí či nejčastější dotazy žadatelů. Zpravodaj je dole přiložen.

 

Konzultační linka k Šablonám

MŠMT zřídilo konzultační linku k výzvě šablony. Telefonické konzultace směřujte na číslo 234 814 777 od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00. Pro e-mailové dotazy je určena adresa dotazyZP@msmt.cz.

 

Opakujeme

MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, jejíž znění je uveřejněno na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Žádosti o podporu je možné podávat do 30. 6. 2017, a to pouze prostřednictvím informačního systému IS KP 14+: https://mseu.mssf.cz

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 12.4.2017