Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Dubnový newsletter OP VVV 2018

Šablony II - výzva vyhlášena!, MAS Vladař organizuje seminář pro žadatele, Připomínáme

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, v rámci bezplatné metodické a administrativní podpory, kterou Vám poskytujeme, zasílám dubnový newsletter OP VVV. Dnes Vám přinášíme novinky především z výzvy Šablony II.
 
Šablony II - výzva vyhlášena!

MŠMT vyhlásilo výzvu č. 02_18_063 pro mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby. Příjem žádostí bude ukončen až 30. června 2019, takže se nemusíte zbytečně stresovat :-)

MAS Vladař organizuje seminář pro žadatele

V úterý 24. dubna od 14h pořádáme pro žadatele v toužimském infocentru seminář k Šablonám II. Více informací v přiložené pozvánce. Na seminář se přihlašuje odpovědí na tento email.

V příloze dále zasílám prezentaci k výzvě Šablony II.

Také MŠMT organizuje krajských seminářů k této výzvě: http://www.msmt.cz/seminar-pro-zadatele-vyzva-sablony-ii

Připomínáme

Výzva Šablony II má svůj web, kde naleznete všechny informace a přílohy zde.

Šablony: stávající + nové: podpora polytechnického vzdělávání, využití ICT, zapojení odborníka do výuky/vzdělávání, kariérový poradce, projektový den ve škole - mimo školu, komunitně osvětová setkávání, nové zaměření klubů (komunikace v cizím jazyce, badatelský klub, klub občanského vzdělávání)

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 12.4.2018