Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Dubnový newsletter OP VVV 2023

Konec podávání žádostí, dotaz měsíce, Inspiroman, rozhovor - aneb očima žadatele

Konec podání žádostí Šablony OP JAK se blíží

Už 28. dubna skončí možnost podání projektu v Šablonách OP JAK (navazující na Šablony III).

 

Dotaz měsíce

MŠMT vybírá každý měsíc nejčastější dotazy. Nyní na téma:

Chtěli bychom pedagogovi uhradit ze šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání specializační kurz v délce 250 hodin, který je konán kombinovanou formou. 100 hodin studia probíhá prezenčně, 100 hodin studia probíhá formou e-learningu a 50 hodin studia představují stáže ve škole/školském zařízení. Kolik šablon můžeme na tento kurz použít?

Odpověď je zde.

 

Inspiromat - Příklady dobré praxe realizace Šablon

Dokument obsahuje tipy a náměty pro realizaci aktivit. Ke stažení je zde.

 

Rozhovor aneb Očima žadatele - MŠ Ústí n. L

S ředitelkou školky Petrou Fiklíkovou si povídáme o jejich zkušenostech, předešlých projektech podpořených z OP VVV i novinkách v šablonách v OP JAK z pohledu žadatele i příjemce. Rozhovor je zde.

Článek vyšel : 4.4.2023