Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Evropská jazyková cena Label - Výzva 2017

Vážené školy, byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů na ocenění v oblasti jazykového vzdělávání Evropská jazyková cena Label 2017

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní projekty z oblasti jazykového vzdělávání a prostřednictvím tohoto ocenění zajistit jejich větší publicitu, inspirovat další učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomoci jim zařadit nové inovativní prvky do jazykové výuky a celkově zvýšit zájem o oblast jazykového vzdělávání.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhů. 

Další informace o výzvě naleznete na http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/evropska-jazykova-cena-label-vyzva-2017/

Článek vyšel : 16.2.2017