Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově 2021 PK
Aktuality:

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2021 PK

Žádosti přijaté ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově 2021 PK" prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Následně proběhlo věcné hodnocení projektů, na jehož základě budou vybrány projekty, které budou podpořeny.


Žádosti přijaté ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2021 PK prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti, to bylo ukončeno 22. listopadu. Hodnocením prošly všechny čtyři přijaté žádosti.

K věcnému hodnocení postoupily pouze tři žádosti, jelikož jeden žadatel odstoupil z důvodu nepříznivé epidemiologocké situace (projekt nebylo možné realizovat). Konkrétně se jedná o žádost č.2021/PK/1/4.

Věcné hodnocení proběhlo v úterý 7. prosince od 14:30. Výběrová komise jednotlivé projekty obodovala dle kritérií věcného hodnocení a seřadila na základě obdržených bodů:

Pořadové číslo Registrační číslo projektu Žadatel Obec Projekt  Celkové způsobilé výdaje projektu   Požadovaná dotace   Věcné hodnocení (body) 
1. 2021/PK/1/2 Obec Nečtiny Nečtiny Rozsvěcení stromečku a mikulášská nadílka 25 000,00 Kč 20 000,00 Kč 75 bodů
2. 2021/PK/1/3 Baroko v Čechách z.s. Manětín Hudební vlny na plovárně Manětín 2021 25 000,00 Kč 20 000,00 Kč 60 bodů
3. 2021/PK/1/1 Obec Štichovice Štichovice Kulturní akce v obci Štichovice 2021 18 543,00 Kč 14 834,40 Kč 50 bodů

 

Všechny žádosti splnily podmínky věcného hodnocení.

 

V příštím týdnu proběhne výběr projektů doporučených k podpoře, který provede Rozhodovací komise.

 

Článek vyšel : 8.12.2021