Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově - ÚK Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK
Aktuality:

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK

Proběhlo hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcné hodnocení žádosti přijatých ve výzvě MAS Vladař "Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK"

Žádosti přijaté ve výzvě Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK prošly hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti. Podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti splnilo všech 18 přijatých žádostí.

V pondělí 3. ledna od 14:30 provedla Výběrová komise věcné hodnocení. Výběrová komise jednotlivé žádosti obodovala dle předem zveřejněných kritérií věcného hodnocení a seřadila je na základě obdržených bodů:

Pořadové číslo Registrační číslo projektu Žadatel Obec Projekt  Požadovaná dotace  Věcné hodnocení (body) Splnil/nesplnil podmínky VH
1. 2021/ÚK/1/2 Obec Zálužice Zálužice Vánoční tvoření, setkání žen a dětí, seniorů 7 200,00 Kč 100 Splnil
2. 2021/ÚK/1/15 Okrašlovací spolek, z.s Stroupeč Společné adventní zpívání a Umístění laviček pro komunitní setkávání 9 344,00 Kč 100 Splnil
3. 2021/ÚK/1/1 Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s. Očihov Obnova zaniklé cesty spojující Očihov - Vroutek, Kryry a Valov 14 999,28 Kč 95 Splnil
4. 2021/ÚK/1/4 VEEV, z.s. Petrohrad časopis Za plotem 9 600,00 Kč 95 Splnil
5. 2021/ÚK/1/7 Okrašlovací spolek Líčkov Liběšice Doplnění výsadby stromů na NS Liběšice 14 871,00 Kč 90 Splnil
6. 2021/ÚK/1/9 Obec Vilémov Vilémov Opožděný dětský den a taneční zábava 11 500,00 Kč 90 Splnil
7. 2021/ÚK/1/14 ZŠ a MŠ Vilémov, okres Chomutov Vilémov Tvořivé dílny 15 000,00 Kč 90 Splnil
8. 2021/ÚK/1/3 Tělovýchovná jednota Spartak Lubenec, z.s. Lubenec Vánoční turnaj ve stolním tenise 13 224,00 Kč 85 Splnil
9. 2021/ÚK/1/8 Obec Libědice Libědice Libědická NECKYÁDA aneb HRY BEZ HRANIC 19 657,00 Kč 80 Splnil
10. 2021/ÚK/1/10 Základní a Mateřskáškola Tuchořice Tuchořice Tvořivé a kreativní centrum při ZŠ a MŠ Tuchořice 12 000,00 Kč 80 Splnil
11. 2021/ÚK/1/16 1. česká společnost Podbořany Pohádková cesta kolem světa Podbořany 9 600,00 Kč 80 Splnil
12. 2021/ÚK/1/18 Mateřské centrum jablíčko z Nepomyšle, z.s. Nepomyšl Jaro v jablíčku 20 000,00 Kč 80 Splnil
13. 2021/ÚK/1/6 Obec Krásný Dvůr Krásný Dvůr Sraz rodáků 20 000,00 Kč 75 Splnil
14. 2021/ÚK/1/5 Obec Veliká Ves Veliká Ves Výsadba zeleně kolem sochy sv. Floriana 20 000,00 Kč 70 Splnil
15. 2021/ÚK/1/17 ZKO Nepomyšl Nepomyšl Stromy pro společnou pohodu 20 000,00 Kč 70 Splnil
16. 2021/ÚK/1/13 Zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s. Krásný Dvůr Kdo si hraje, nesmutní 20 000,00 Kč 65 Splnil
17. 2021/ÚK/1/12 Turnajový král z.s. Žatec Tenisová exhibice 15 000,00 Kč 45 Nesplnil
18. 2021/ÚK/1/11 Turnajový král z.s. Staňkovice Chmel cup 20 000,00 Kč 40 Nesplnil

Podmínkou pro splnění podmínek věcného hodnocení bylo získání min. 50 bodů. Tuto podmínku nesplnily dvě žádosti.

Článek vyšel : 4.1.2022