Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK
Aktuality:

Informace ze semináře pro žadatele ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK"

V pondělí 8. listopadu proběhl seminář pro žadatele a příjemce ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2021 ÚK"

Seminář se konal hybridní formou - prezenčně v kanceláři MAS a současně online prostřednictvím videokonference. Přítomným žadatelům byla představena výše uvedená výzva. Žadatelé byli seznámeni s cílem, podmínkami výzvy a způsobem podání žádosti o podporu.
Prezentaci ze semináře naleznete v příloze článku.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 9.11.2021