Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Podpora komunitního života na venkově 2021 PK Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař
Aktuality:

Informace ze semináře pro žadatele ve výzvě

Včera se konal seminář pro žadatele a příjemce ve výzvě "Podpora komunitního života na venkově 2021 PK"

Žadatelům byla představena výše uvedená výzva. Žadatelé byli seznámeni s cílem, podmínkami výzvy a způsobem podání žádosti o podporu.
Prezentaci ze semináře naleznete v příloze článku.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 9.11.2021