Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

IROP - plánovaná výzva pro Mateřské školy II. (MRR), únor 2023

109. výzva IROP - Mateřské školy II. - SC 4.1 (MRR)

Vážení.

Řídící orgán IROP plánuje vyhlásit a otveřít II. výzvu zaměřenou na podporu Mateřských škol, a to v oblasti méně rozvinutých regionů. Tato výzva není součástí výzev MAS Vladař. Doporučuji si tedy hlídat uvedený webový odkaz, a to zde: 109. výzva IROP - Mateřské školy II. - SC 4.1 (MRR)

Předpokládaný termín otevření výzvy je zatím plánovaný na únor 2023.

Podporované aktivity:

  • Navýšení kapacity a zvýšení kvality mateřských škol
  • školní družiny a školní kluby
  • vytvoření zázemí pro komunitní aktivity
  • zvýšení kapacity školských poradenských zařízení či rozšíření spektra jimi nabízených služeb, např. v oblasti diagnostiky žáků.

Aktivita mateřské školy:

  • Zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí
  • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě a tím ke zvyšování kvality  předškolního vzdělávání, zajištění kapacit s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí, zajištění bezbariérovosti).
  • Projekty na navyšování kapacit mateřských škol budou realizovány pouze na území správního obvodu obce s rozšířenou působností s identifikovanou nedostatečnou kapacitou MŠ
  • Realizací projektu dojde k zajištění provozu MŠ bez nutnosti uplatňovat výjimku z hygienických požadavků.
  • Projekty musí být v souladu s místním akčním plánem rozvoje vzdělávání (MAP Kadaňsko, MAP Žatecko - Podbořansko)

 

 

 Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Galerie :

Článek vyšel : 7.2.2023