Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Lednový newsletter OP VVV 2018

Šablony I - změna Kalkulačky indikátorů, Avízo výzvy Šablony II, další zprávy z MŠMT

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, v rámci metodické a administrativní podpory, kterou Vám poskytujeme zasílám  lednový newsletter OP VVV.
Šablony I
Proběhla změna Kalkulačky indikátorů ZoR o tabulku k výpočtu výše snížení šablony. Důvodem snížení šablony může být uplatnění ošetřování člena rodiny (OČR)...  Více zde: msmt.cz//vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022 nebo v příloze emailu.
 
Probíhají první kontroly šablonových projektů ze strany MŠMT. V případě zájmu, jsme schopni Vám sdělit, jaké nedostatky kontroly často řeší.

Šablony II
Výzva se bude oficiálně jmenovat Šablony II - MRR. Avízo i vyhlášení je plánováno na únor 2018. Alokace bude o třetinu vyšší než bylo v Šablonách I - tj. 6 mld. Kč.

Žadatelé: MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, š. družiny a š. kluby
Témata: DVPP, podpora inkluzívního vzdělávání, polytechnického vzdělávání, ICT, podpora spolupráce a vzájemného učení pedagogů, základní gramotnosti, osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů
 

Dále Vám zasílám o nově zveřejněné zprávy MŠMT:     

  • MŠMT vydalo obnovená doporučení k řešení záškoláctví, vandalismu a kyberšikany. V těchto oblastech byly aktualizovány přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Více zde: msmt.cz/msmt-vydalo-nova-doporuceni-jak-resit-vandalismus     
  • MŠMT podpoří sportování žáků ve školních družinách. Navazuje tak na dvouleté ověřování projektu Hodina pohybu navíc, kdy děti sportovaly ve školních družinách pod dohledem zkušených trenérů. Více zde: msmt.cz/msmt-podpori-sportovani-zaku-v-druzinach
  • Ve Sbírce zákonů byla publikována druhá novela vyhlášky o vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných. Více zde: msmt.cz/msmt-zverejnilo-novelu-vyhlasky-c-27-2016     
  • MŠMT schválilo na rok 2018 tři dotační programy ve sportu na podporu státní sportovní reprezentace, talentovaných dětí a mládeže a celostátní program na podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Více zde: msmt.cz/msmt-schvalilo-tri-dotacni-programy-ve-sportu-na-rok-2018    
  • MŠMT upozorňuje, že po 31. 8. 2018 již nebude možné čerpat finanční prostředky na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením nebo se sociálním znevýhodněním v takové míře jako dosud. Končí totiž čerpání ze dvou modulů rozvojového programu na financování asistentů pedagoga. Jednou z možností, jak podporu dětem, žákům a studentům ohroženým školním neúspěchem i po tomto datu zajistit, mohou být školní asistenti z tzv. šablon Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (nejedná se o podpůrné opatření). Více zde: msmt.cz/moznosti-financovani-asistentu-pedagoga-po-31-8-2018

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 9.1.2018