Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Lednový newsletter OP VVV 2022

Dobrý den
v rámci metodické a administrativní podpory, kterou bezplatně poskytujeme, zveřejňujeme lednový newsletter :-)


Ukončení projektu - vypořádání se stát. rozpočtem

Po ukončení projektu, tj. po schválení závěrečné monitorovací zprávy je poviností provést finanční vypořádání se státním rozpočtem. Více informací k jednotlivým výzvám (Šablony I, II a III) naleznete zde.

 

Dotaz měsíce

MŠMT vybírá každý měsíc nejčastější dotazy:

Po skončení realizace projektu nám zbyly nevyčerpané finanční prostředky. Můžeme je ještě využít k vyplacení odměn a k nákupu pomůcek a výpočetní techniky?

Odpověď je zde.

Při žádosti o změnu aktivit byla vybrána nová šablona Úspory k rozdělení. Jak můžeme nakládat s finančními prostředky vloženými do této šablony?

a

Obdrželi jsme depeši „Upozornění na možnost prodloužení realizace projektu“, ve které je uvedeno, že jsme dosud nevyčerpali alespoň 50 % částky dotace a průběžně nenaplňujeme indikátor 52510. Projekt končí realizaci 31. 12. 2021. Jaké důsledky z tohoto pro nás plynou?

Odpověď je zde.

 

Šablony IV

Podle současného harmonogramu se očekává vyhlášení vývy Šablony IV v červnu t. r.

 

Článek vyšel : 25.1.2022