Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Listopadový newsletter OP VVV 2020

Dobrý den,
v rámci metodické a administrativní podpory, kterou Vám bezplatně poskytujeme, zveřejňujeme listopadový newsletter


Postupný návrat dětí a žáků - dopady na Šablony?

Na základě dotazů k realizaci šablon po zavedení prezenční výuky pro některé třídy (např. 1. a 2. ročníky ZŠ) MŠMT  informuje, jak přistupovat ke Sdělení k realizaci šablon. Podrobné info zde.

 

Budoucnost šablon po roce 2023

S novým rozpočtem Evropské unie po roce 2023 se pomalu vyjasňuje, jak to bude se šablonami po III. vlně. Současné informace z vyjednávání naznačují, že šablony budou pokračovat dále.

Celkem budou 2 vlny, každá o délce tři roky. Skladba šablon bude velmi podobná jako nyní. U 2. vlny nových šablon se očekává úbytek personálních šablon. Tyto pracovní pozice by podle plánu měl postupně hradit český stát.

Výzva I. vlny nových, tříletých, šablon se očekává na jaře 2022.

 

Dotaz měsíce k šablonám

MŠMT vybírá každý měsíc jeden z nejčastějších dotazů, které jsou obecnějšího charakteru. Chceme realizovat šablonu Využití ICT ve vzdělávání při distanční výuce, jak na to? Odpověď naleznete zde.

Článek vyšel : 28.11.2020