Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař 2014+
Aktuality: Aktuality z organizace

MAS Vladař podala Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020

MAS VLADAŘ podala Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Vladař pro období 2014 - 2020

Dne 30. března 2016 kancelář MAS Vladař podala prostřednictvím portálu MS 2014+ Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Vladař pro období 2014 - 2020 pod pořadovým číslem CLLD_15_01_146.

Tento dokument byl Rozhodovací komisí schválen dne 24. února 2016 (oprávnění ke schválení plyne z rozhodnutí Valné hromady MAS Vladař konané 4. listopadu 2015). Strategie komunitně vedeného místního rozvoje mapuje aktuální stav regionu, potřeby a možnosti lidí, obcí, organizací a firem na území MAS Vladař. Tvorba  tohoto dokumentu byla pro následující programovací období 2014-2020 zásadní a klíčová. Strategie bude základním rozvojovým dokumentem, který stanovuje dlouhodobé cíle venkovské oblasti a základní směry činností, jimiž chce MAS Vladař k dosaření těchto cílů přispět. Zároveň tato Strategie shrnuje potřeby regionu a naznačuje možné zdroje financování vytyčených priorit. 

Kolektiv tvořící Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Vladař touto cestou děkuje za plodnou spolupráci všem zainteresovaným osobám i organizacím, zástupcům mikroregionů, starostům a pracovníkům samosprávy na území MAS, aktivním podnikatelům, zemědělcům a aktivním občanům z neziskových organizací a jejich dobrovolníkům.

V neposlední řadě děkujeme široké i odborné veřejnosti, že se zúčastnila komunitního plánování - setkávání a jejichž cenné připomínky formovaly tento dokument.

Tato Strategie by nikdy nemohla vzniknout bez finanční podpory OP Technická pomoc v rámci projektu Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Vladař  CZ.1.08/3.2.00/14.00283. Další významné prostředky nutné vypracování tohoto dokumentu poskytly Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Plzeňský kraj. 

20080821 - logo velké

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 31.3.2016