Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM PLZEŇSKÉHO KRAJE Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař Podpora komunitního života na venkově 2022 PK
Aktuality:

MAS Vladař vyhlašuje výzvu na podporu komunitního života na venkově v Plzeňském kraji

Pořádáte kulturní, společenskou, sportovní nebo vzdělávací akci? Připravujete akci s lidmi pro lidi? Nacházíte se na území MAS Vladař v Plzeňském kraji?

MAS Vladař vyhlašuje ve spolupráci s Plzeňským krajem výzvu "Podpora komunitního života na venkově 2022 PK".
V rámci této výzvy můžete obdržet dotaci 5 až 20 000 Kč. Výše podpory činí 80 % CZV. Stačí vyplnit krátký formulář.

Podporu je možné žádat na aktivity, které byly realizovány v období od 1. 1. 2022 do 14.12. 2022!

Žádosti o podporu můžete podávat od 13. 6.  do 1. 7. 2022.

Více informací o výzvě naleznete zde: Podpora komunitního života na venkově 2022 PK

Kontaktní osoba pro výzvu:

Článek vyšel : 10.6.2022