Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV COVID-19 - Aktuální krize, kde čerpat informace?
Aktuality:

Mimořádný březnový newsletter OP VVV - Šablony a uzavření škol 2020

Dobrý den,
zveřejňujeme mimořádný newsletter týkající se aktuálního uzavření škol ve vztahu k Šablonám.
Informace poskytla paní Karešová z MŠMT.


1. Personální šablony:

pokud mohou zaměstnanci školy/školského zařízení v souladu s opatřením vlády pracovat (v budově školy/z domova), je možné uplatňovat za tyto dny personální šablony. V souladu s pracovními činnostmi v pracovní smlouvě/DPČ/DPP bude zaměstnanec/pracovník pracovat i v nepřítomnosti dětí/žáků/účastníků. V pracovněprávních dokumentech je nutné zkontrolovat a případně i doplnit místo výkonu práce, popř. typy činností.

 

2.  Kluby, Doučování, Využití ICT ve výuce:

V pravidelných aktivitách (kluby, doučování, využití ICT ve výuce) lze nerealizovat výuku v daném týdnu/týdnech a nahradit ji v následujících týdnech.

 

3.  Jednorázové aktivity:

Pokud nepůjde realizovat jednorázové aktivity (vzdělávání DVPP, projektové dny, setkávání s rodiči atd.), nelze čerpat šablony za zrušené aktivity. Plánované aktivity lze samozřejmě přesunout na jiný termín.

Článek vyšel : 10.3.2020