Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 5. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I. Místní akční skupina Vladař Operační program zaměstnanost
Aktuality:

MODIFIKACE 5. výzvy MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I.

Oznamujeme, že dne 29. září 2020 byla schválena modifikace 5. výzvy MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I. v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


Na základě výzvy ŘO orgánu byla dnes navýšena alokace 5. výzvy MAS Vladař z původních 2.000.000 CZK na 3.985.350 CZK  (textace modifikované výzvy v příloze). Díky tomu budou podpořeny i náhradní projekty ze zásobníku. Konkrétně bude podpořen projekt žadatele Prometheus Effect o.p.s. s názvem "Prostupné zaměstnávání v resaturaci U Zlatého beránka".

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 29.9.2020