Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Komunitní Energetika na území MAS Vladař
Aktuality:

Online publikace - Komunitní energetika, Praktický průvodce

Komunitní energetika je klíčem k dekarbonizované ekonomice a zásadním krokem při řešení změny klimatu. Jde o mnohem víc, než jen větrné elektrárny a solární panely.

Komunitní energetika může pomoci najít novou rovnováhu mezi místními ekonomikami a světovou ekonomikou. Může pomoci překonat rozdíly mezi městem a venkovem a překlenout propast mezi severem a jihem, mezi bohatými a chudými – protože přispívá k posílení postavení místních obyvatel. Komunitní energetika vede k energetické demokracii a v rámci hranic planety Země představuje příslib ekonomiky a společnosti založené na spolupráci a nikoli na soupeření.

Více v aktuálně přeložené publikaci Komunitní energetika - Praktický průvodce na REScoop

Galerie :

Článek vyšel : 5.10.2021