Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Povinná publicita u projektů ze ŠablonVážení žadatelé otázky publicity upravují Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů uveřejněných u výzvy. V těchto Pravidlech je odkaz na logolinky barevné i černobílé (tj. používá se vlajka EU + grafický znak MŠMT). Grafické normy pro vlajku Evropské unie a vymezení standardních barev jsou uvedeny v Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESIF v programovém období 2014–2020 (viz web http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu, včetně kombinace vlajky Evropské unie a textové části loga EU.

Článek vyšel : 12.9.2016