Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Pozvánka - 30.11.2022 Podbořany - Učíme se od sousedů

Akce je zaměřena na sdílení zkušeností a poznatků místních akčních skupin (MAS) kraje Vysočina, o. p. s., a Místní akční skupiny Vladař, o. p. s.

První den exkurze – středa 30. listopadu 2022
12:00 – 13:00 hod. Setkání se zástupci MAS Vladař, o. p. s.
Wellness hotel Národní dům Podbořany (Nádražní 261, 441 01, Podbořany)
13:00 – 13:30 hod. Oběd (účastníci si hradí sami)
Wellness hotel Národní dům Podbořany (Nádražní 261, 441 01, Podbořany)
13:30 – 17:00 hod. Představení nejúspěšnějších projektů z regionu MAS kraje Vysočina, o. p. s., a MAS Vladař, o. p. s. / diskuze / společné jednání o možnostech spolupráce
Odborná diskuze na téma Společná zemědělská politika v novém programovém období 2023–2027 v kontextu ostatních evropských politik, plány, vize
Wellness hotel Národní dům Podbořany (Nádražní 261, 441 01 Podbořany)
17:15 – 19:15 hod. Návštěva úspěšně zrealizovaného projektu PRV 2014–2020:
? Rozšíření ubytovacích kapacit a nabízených služeb pro návštěvníky.
(Alšova 1114, 441 01 Podbořany)
19:30 hod. Večeře a ubytování účastníků
Wellness hotel Národní dům Podbořany (Nádražní 261, 441 01 Podbořany)
20:30 hod. Konec programu prvního dne, volná diskuze

Druhý den exkurze – čtvrtek 1. prosince 2022
07:00 – 08:30 hod. Snídaně
Wellness hotel Národní dům Podbořany (Nádražní 261, 441 01 Podbořany)
09:00 – 12:15 hod. Návštěva úspěšně zrealizovaných projektů PRV 2014–2020:
? Investice do zpracování zemědělské produkce - pořízení dvou moderních automatických dávkovačů zeleniny do rašlových pytlů. ? Investice do zpracování zemědělské produkce II. - pořízení třídičky cibule s pogumovanými síty, inspekčního válečkového stolu s osvětlením a pasových dopravníků. (Račetice 50, 438 01 Račetice)
12:30 – 13:30 hod. Oběd (účastníci si hradí sami) (Libědice 49, 438 01 Libědice)
13:30 – 14:20 hod. Návštěva úspěšně zrealizovaného projektu PRV 2014–2020: ? Investice do zemědělského podniku - pořízení třístranně sklopného návěsu na obilí, smykových bran, pojízdného šnekového dopravníku, zhotovení betonové podlahy v hospodářské budově. (Hořenice 1, 432 01 Chbany)
14:40 – 15:30 hod. Infocentrum Žatec (nám. Svobody 149, 438 01 Žatec)
16:00 – 17:00 hod. Návštěva úspěšně zrealizovaných projektů PRV 2014–2020:
? Rozšíření výroby o stáčecí linku na lahve - pořízení poloautomatické plničky lahví s vyplachováním prázdných lahví, uzavíračkou na korunkové zátky a etiketovacím zařízením. (nám. Prokopa Velkého 303, 438 01 Žatec)
19:30 hod. Večeře
Wellness hotel Národní dům Podbořany (Nádražní 261, 441 01 Podbořany)
20:30 hod. Konec programu druhého dne, volná diskuze

Třetí den exkurze – pátek 2. prosince 2022
07:00 – 08:30 hod. Snídaně Wellness hotel Národní dům Podbořany (Nádražní 261, 441 01 Podbořany)
09:00 – 10:00 hod. Návštěva úspěšně zrealizovaného projektu financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu:
? Komunitní centrum PL Petrohrad (Petrohrad 1, 439 85 Petrohrad)
10:20 – 11:00 hod. Návštěva úspěšně zrealizovaného projektu PRV 2014–2020:
? Rozšíření vitrážnické dílny - pořízení pece, řezacího stolu, čtyř stolů na skládání vitráží, vysokozdvižného vozíku, čtyř stojanů na ukládání skel a měřícího stolu pro řezání olova. (Chýšská 109, 439 83 Lubenec)
11:30 – 12:00 hod. Návštěva úspěšně zrealizovaného projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu:
? Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Chyši. (Chyše 130, 364 53 Chyše)
12:15 hod. Oběd (účastníci si hradí sami) (Zámecký pivovar, Chyše 54,364 53 Chyše)
13:00 hod. Oficiální ukončení exkurze a odjezd účastníků vlastními dopravními prostředky

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazeno: pronájmy prostor pro diskuzi, 2x ubytování včetně snídaně, 2x večeře, průvodci v místech exkurzí. Ostatní náklady si účastníci hradí sami. Účastníci se po celou dobu exkurze dopravují vlastními dopravními prostředky. Bližší informace k programu budou zaslány registrovaným účastníkům prostřednictvím emailu před konáním akce.
Přihlášku zasílejte nejpozději do 13. 11. 2022 na kancelar@kralovska-stezka.cz, nebo volejte na tel: 774 489 322, kontaktní osoba Gustav Charouzek. Kapacita akce je omezena.
Za organizátory srdečně zvou:
Mgr. Gustav Charouzek, ředitel MAS kraje Vysočina, o. p. s.
Ing. Lucie Sýsová, CSV RO SZIF Brno

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 16.11.2022