Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace sídelní zeleně 2. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace ÚSES Místní akční skupina Vladař Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Aktuality:

Pozvánka na semináře pro žadatele ve výzvách OPŽP

Zveme všechny zájemce o podporu z 1. a 2. výzvy OPŽP MAS Vladař na semináře pro žadatele konané 2.5.2019.

 

„1. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace sídelní zeleně.“

MAS Vladař o.p.s. Vás zve na seminář k vyhlášené výzvě, pro předkládání žádostí o podporu z Operačního programu životní prostředí „OPŽP“

Termín konání:
2.5.2019 od 9:00 hod.- kancelář MAS Vladař - Masarykovo náměstí 22, Podbořany (v 1. patře budovy)

Program semináře:

 • Prezence
 • Zahájení semináře
 • Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO OPŽP“, oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory a další potřebné údaje)
 • Přestávka – občerstvení
 • Podání žádosti v ISKP14+
 • Závěr, diskuse

 

 

„2. Výzva MAS Vladař - OPŽP - Realizace ÚSES“

MAS Vladař o.p.s. Vás zve na seminář k vyhlášené výzvě, pro předkládání žádostí o podporu z Operačního programu životní prostředí „OPŽP“

Termín konání:
2.5.2019 od 10:00 hod.- kancelář MAS Vladař - Masarykovo náměstí 22, Podbořany (v 1. patře budovy)

Program semináře:

 • Prezence
 • Zahájení semináře
 • Podání žádosti v ISKP14+
 • Přestávka – občerstvení
 • Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO OPŽP“, oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory a další potřebné údaje)
 • Závěr, diskuse

Potvrzení účasti:

Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na jednotlivých seminářích, nejpozději do 30.4.2019.

Své dotazy můžete zasílat již nyní na dana.lnenickova@vladar.cz.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 17.4.2019