Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Podpora mládeže na území MAS Vladař Výzva - Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2022
Aktuality:

Přijaté žádosti ve výzvě Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2022

Dne 31. března byl uzavřen příjem žádostí do výzvy "Podpora mládeže na venkově MAS Vladař 2022"
Kolik žádostí jsme obdrželi a co se nyní bude s žádostmi dít? To vše se dozvíte v tomto článku.


MAS MAS Vladař pro tuto výzvu vyčlenila celkem 100.000 Kč ze svých zdrojů. Výuva byla zaměřena na mladé lidi ve věku od 15 do 26 let. Ti mohli od 1. do 31. března podávat žádosti na podporu svých projektů ve výši 2 až 10.000 Kč. Výše dotace činila 100 %.

Obdrželi jsme celkem 6 žádostí, které dohromady žádají o 60.000 Kč (seznam žádostí o podporu naleznete v příloze). O tom, které projekty budou podpořeny, rozhodne jejich hodnocení a následný výběr.

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
Nyní Vaše žádosti zpracováváme. Do deseti pracovních dní od ukončení příjmu žádostí bude zpracována kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektu.
V případě, že žádost obsahuje formální nedostatky (např. identifikační údaje žadatele), obdrží žadatel na kontaktní e-mail výzvu k nápravě. Žadatel bude mít možnost opravit nedostatky do pěti pracovních dní. Pokud nedojede do dané lhůty k nápravě, bude žádost z dalšího hodnocení vyloučena. O vyloučení bude žadatel informován prostřednictvím kontaktního e-mailu. 

Následně proběhne kontrola věcného hodnocení, která proběhne do 20 pracovních dní od od ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Výběrová komise žádosti ohodnotí a seřadí (v případě shody bodů rozhoduje čas doručení žádosti). 

VÝBĚR PROJEKTŮ

Další fází je výběr projektů k podpoře, který provádí Rozhodovací komise. Ta na základě doporučení Výběrové  komise rozhodne, které projekty budou schváleny k realizaci. O závěru Rozhodovací komise budou všichni žadatelé informování prostřednictví kontaktního e-mailu (do patnácti pracovních dní po ukončení věcného hodnocení).

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 5.4.2022