Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Prosincový newsletter OP VVV 2017

Analýza častých chyb ve Zprávách o realizaci, Evaluace Šablon I - Dezinformace a nepravdy, OP VVV je v poločase, Novvvinky 4/2017

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, v rámci metodické a administrativní podpory, kterou Vám poskytujeme zasílám  prosincový newsletter OP VVV.
Analýza častých chyb ve Zprávách o realizaci
MŠMT nyní provádí analýzu 700 ZoR v rámci šablon a vyhledává časté chyby. Z předběžných výsledků vyplývá následující:
  • Nejčastěji příjemci ve zprávě nedokládají všechny požadované dokumenty.
  • Nnejvíce opomíjeným dokumentem je náplň práce.
  • Příjemci zapomínají uvádět ve smlouvách registrační číslo projektu a název projektu.
  • Další nedostatky se objevují například při dokládání třídních knih u šablony Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ a Čtenářský klub pro žáky ZŠ.
 
Evaluace Šablon I - Dezinformace a nepravdy, že:
  • Nelze nakupovat pomůcky/hradit dopravu
  • Nemožnost měnit žáky v extrakurikulárních aktivitách
  • 10 po sobě jdoucích měsíců, kdy probíhá výuka - aktivitu lze realizovat pouze od začátku školního roku
  • Není možné stáhnout ŽoP a podat jinou, opravenou
  • Extrakurikulární aktivity nejsou nastaveny na délku vyučovací hodiny nebo její násobek
  • Speciální školy nemohou podat ŽoP
OP VVV je v poločase
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání vydal bilanční brožuru OP VVV Poločas, která reflektuje uplynulou polovinu programového období 2014 – 2020. Naleznete ji v příloze tohoto emailu.
 
Novvvinky 4/2017
Poslední vydání Novvvinek v tomto roce! O tom, jak nejlépe využít potenciál šablon, se dočtete v rozhovoru s ústředním školským inspektorem Tomášem Zatloukalem.
Naleznete je v příloze tohoto emailu.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 21.12.2017