Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Prosincový newsletter OP VVV 2018

Školní zahrady s prvky podporující polytechnické dovednosti, Hodnocení výzvy Šablony I, Katalog kurzů pro Šablony I, II, MŠMT vyhlásilo 2. výzvu na podporu implementace strategie digitálního vzdělávání

Dobrý den,

v rámci bezplatné metodické a administrativní podpory, kterou Vám poskytujeme, zasílám prosincový newsletter OP VVV.

Školní zahrady s prvky podporující polytechnické dovednosti

Díky MAPu v Praze 14 vzniklo již 7 nových školních zahrad s prvky podporující polytechnické dovednosti dětí. Celý článek si lze přečíst zde.

Hodnocení výzvy Šablony I

Ministerstvo školství zpracovalo závěrečnou hodnotící zprávu. Zpráva na základě vyplněných dotazníků škol hodnotí dopady Šablon I a Místních akčních plánů vzdělávání, tzv. MAPů. V případě zájmu, si zprávu přečtěte  zde.

Katalog kurzů pro Šablony I, II

Pro případ, že nemůžete nalézt DVPP pro vaší šablonu, zasílám vám dva odkazy na aktuální a ucelenou nabídku vzdělávacích programů vhodných pro Šablony I a II.  Katalog NIDV a Katalog EDUin

MŠMT vyhlásilo 2. výzvu na podporu implementace strategie digitálního vzdělávání

Chcete zkvalitnit školní výuku v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení? Jste školka nebo škola? Pak je tato výzva z MŠMT otevřená přímo pro vás, a to do 28. 2. 2019.  Bližší informace zde.

Žadatelům v šablonách II bezplatně pomáháme od podání žádosti, společně zpracováváme monitorovací zprávy, až po závěrečné ukončení projektu.

Neváhejte se na mě obrátit :-)

 

Kdykoliv se ozvěte a přeji klidné vánoční svátky v kruhu rodiny!
Článek vyšel : 5.12.2018