Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

REVIZE 55. výzvy IROP - Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD

ŘO IROP (řídící orgán IROP) dne 10. září 2018 vydal revizi výzvy č. 55 / integrované projekty CLLD

Revize a nové podmínky této výzvy se v rámci výzev MAS Vladař budou již týkat vyhlášené výzvy, dle předpokládaného plánu výzev programového rámce IROP.

Předmětem revize výzvy jsou tato témata:

  • změna částky alokace, změna data ukončení příjmu žádostí o podporu
  • aktualizace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 (nařízení o EFRR) - zásadní změna v podmínkách poskytování podpory infrastruktury malého měřítka v oblasti kultury. Dle této novely se ruší původní podmínky pro podporu malého měřítka v oblasti kultury, a to se zpětnou platností od 1. 1. 2014.
  • změny v povinných přílohách k žádosti o podporu
  • upřesnění data výchozí hodnoty indikátoru
  • promítnutí aktuálních změn do příloh Specifických pravidel: P1 – P7, P12 a P13, atd.

 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce naleznete zde: http://www.irop.mmr.cz/getmedia/0844f404-97f2-40b6-9db0-78ff674e5a11/Specificka-pravidla-SC4-1_vecne-zamereni-3-1_v-1-2.pdf.aspx?ext=.pdf

Text výzvy ŘO IROP, dle které bude sestavena textace výzvy MAS Vladař, nalzente zde: http://www.irop.mmr.cz/getmedia/b8f19347-8b97-4b0b-b163-35c1d321405c/Text-vyzvy_SC-4-1_vecne-zamereni-3-1_CLLD_v1-2.pdf.aspx?ext=.pdf

Detailní přehled změn a povinné přílohy naleznete zde: Detailní přehled změn v textech výzev, Specifických pravidlech a přílohách je uveden na začátku revidovaných dokumentů.

 

V případě dotazů kontaktujte manažera operačního programu IROP - p. Nipauerová, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

 

 

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 12.9.2018