Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Říjnový newsletter OP VVV 2018

Povinná publicita v Šablonách II, Zápis ze schůzky MŠMT o nedostatečném čerpání Šablon I v Ústeckém a KV kraji, Povinnost zaznamenání externích kontrol a auditů vašeho projektu v Šablonách I a II

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, v rámci bezplatné metodické a administrativní podpory, kterou Vám poskytujeme, zasílám říjnový newsletter OP VVV.
 
Povinná publicita v Šablonách II

Jako ve výzvě Šablony I nezapomínejte na povinnou publicitu, která začíná dnem zahájení projektu. Ve veřejně přístupných prostorách školy je nutné mít vyvěšen barevný plakát A3 vytvořený v Generátoru povinné publicity. Tento plakát a název projektu je nutné mít  dobře dohledatelný na webu školy.

 

Zápis ze schůzky MŠMT o nedostatečném čerpání Šablon I v Ústeckém a KV kraji

Pro informaci Vám posílám v příloze emailu zápis ze schůzky se zástupci MŠMT a zástupci místních akčních skupin nad problémem nejnižšího čerpání ve výzvě Šablony I a to navzdory nejhorším výsledkům ve vzdělávání v porovnání s ostatními českými kraji.

Povinnost zaznamenání externích kontrol a auditů vašeho projektu v Šablonách I a II

Rád bych vás upozornil na povinnost evidovat v systému MS2014+ audity a kontroly ze strany jiných subjektů než řídící orgán OP VVV. Tato evidence probíhá v systému prostřednictvím samostatné záložky "Kontroly" na detailu projektu. V případě potřeby více podrobností najdete v depeši u vašeho projektu ze dne 19. září.

 

Žadatelům v šablonách I a II bezplatně pomáháme od podání žádosti, výpomoc s monitorovacími zprávami až po ukončování projektu.
Neváhejte se na mě obrátit :-)

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 5.10.2018